System UniTrain-I

EloTrain

EloTrain Stercontrol Produkty Systemy dla Dydaktyki LUCAS-NÜLLE System UniTrain-I EloTrain

System EloTrain z łącznikami wtykowymi 2 mm stanowi połączenie multimedialnej platformy eksperymentalnej oraz systemu UniTrain-I, tworzących nowoczesne i wydajne środowisko szkoleniowe wykorzystywane w celu skutecznego nauczania podstaw elektrotechniki i elektroniki. Uczestnicy są prowadzeni przez kolejne eksperymenty z wykorzystaniem oprogramowania o przejrzystej strukturze, wspomaganego informacjami w formie tekstowej i graficznej, animacjami oraz testami wiedzy.

do pobrania

 

Eksperymenty prowadzone są za pomocą stanowiska doświadczalnego z łącznikami 2 mm, zaprojektowanego specjalnie pod kątem systemu UniTrain-I. Uczestnicy kursu mogą korzystać z wielu różnych przyrządów wirtualnych, umożliwiających wykonywanie pomiarów w czasie rzeczywistym. Moduły z łącznikami wtykowymi zawierają bierne i czynne komponenty elektroniczne, łączone ze sobą za pomocą laminowanych wtyków z pozłacanymi stykami o rozmiarze 2 mm. Po umieszczeniu na karcie, laminowane wtyki w sposób mechaniczny mocują komponenty we właściwych miejscach, stanowiąc równocześnie połączenia elektryczne z węzłami karty. Przewody i zworki wykorzystywane są do połączeń między węzłami, komponentami lub przyrządami pomiarowymi.

 

Kursy EloTrain
Kursy multimedialne są specjalnie zaprojektowane pod kątem podstawowej edukacji w zakresie różnych zagadnień związanych z elektrotechniką i elektroniką. Złożone powiązania są przedstawiane na poziomie całkowicie zrozumiałym dla dzieci w wieku szkolnym, z wykorzystaniem wielu różnych obrazów i ilustracji. Uczestnicy kursu są ciągle zachęcani do zastosowania zdobytej wiedzy w eksperymentach prowadzonych za pomocą komponentów wtykowych. W tym celu wykorzystywane są odpowiednie instrukcje oraz przyrządy wirtualne. Dzięki stosowaniu bardzo niskich napięć eksperymenty są zawsze bezpieczne, nawet dla niewtajemniczonych laików.

eloeloelo

Kurs EloTrain 1: Technika prądu stałego SO4206-1A

Zakres szkolenia:

 • Montaż prostych obwodów elektrycznych
 • Korzystanie z woltomierzy i amperomierzy
 • Prawo OhmaPołączenia szeregowe i równoległe rezystorów
 • Dzielniki napięcia z obciążeniami i bez obciążeń
 • Charakterystyka żarówki
 • Rezystory zależne od napięcia (VDR)
 • Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC)
 • Termistory o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC)
 • Fotorezystory (LDR)
 • Kondensatory w obwodach prądu stałego
 • Obwód przekaźnika
 • Czas trwania kursu ok. 8 godzin

Łączniki wtykowe 2-mm:

 • Wszystkie elementy i zwory mają pozłacane 2 mm styki
 • Obudowa wykonana z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (Makrolon)
 • Najważniejsze cechy to odporność na zarysowania, możliwość drukowania schematów obwodów w wysokiej rozdzielczości
 • Łatwa do otwarcia obudowa na potrzeby prac naprawczych

Obejmuje następujące elementy:

 • 1 x przycisk
 • 1 x przełącznik
 • 1 x lampa żarowa (żarówka)
 • 1 x przekaźnik
 • 1 x dioda LED, czerwona
 • 1 x dioda LED, zielona
 • Rezystory 1x 22 Ω, 1x 100 Ω, 2x 220 Ω, 1x 470 Ω, 2x 1 kΩ, 2x 2,2 kΩ, 2x 10 kΩ, 1x 22 kΩ, 1x 47 kΩ, 1x 100 kΩ, 1x 1 MΩ
 • 1 x rezystor VDR, 1x LDR, 1x NTC, 1x PTC
 • 1 x kondensator 100 µF, 1x 470 µF
 • 1 x tranzystor NPN, BC 547
 • Płyta CD-ROM z przeglądarką i oprogramowaniem kursu
 • Walizka do przechowywania zestawu komponentów i płyty CD-ROM

Kurs EloTrain 2: Technika prądu przemiennego i trójfazowegoSO4206-1B

Zakres szkolenia:

 • Wytwarzanie napięć przemiennych
 • Charakterystyki napięć przemiennych
 • Rezystory w obwodach prądu przemiennego
 • Kondensatory w obwodach prądu przemiennego
 • Szeregowe i równoległe połączenie rezystorów i kondensatorów (RC)
 • Cewki indukcyjne w obwodach prądu przemiennego
 • Szeregowe i równoległe połączenie rezystorów i cewek (RL)
 • Szeregowe i równoległe połączenie rezystorów, cewek i kondensatorów (RLC)
 • Transformatory z obciążeniami i bez obciążeń
 • Sieci trójfazowe
 • Układ połączenia w gwiazdę z obciążeniami symetrycznymi/asymetrycznymi
 • Układ połączenia w trójkąt z obciążeniami symetrycznymi/asymetrycznymi
 • Czas trwania kursu: Około 8 godzin

Łączniki wtykowe 2-mm:

 • Wszystkie elementy i zwory mają pozłacane 2 mm styki
 • Obudowa wykonana z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (Makrolon)
 • Najważniejsze cechy to odporność na zarysowania, możliwość drukowania schematów obwodów w wysokiej rozdzielczości
 • Łatwa do otwarcia obudowa na potrzeby prac naprawczych

Obejmuje następujące elementy:

 • 1 x przycisk
 • 1 x dioda LED, czerwona
 • 1 x dioda LED, zielona
 • 1 x 10 Ω, 1x 22 Ω, 1x 33 Ω, 2x 100 Ω, 1x 220 Ω, 1x 680 Ω, 3x 1 kΩ, 1x 2,2 kΩ
 • 1 x 1 µF. 1 x kondensator 0,47 µF
 • 1 x cewka 10 mH, 1x 33 mH
 • 3 x cewki, rdzeń C, 1x N=300, 2x N=900
 • Zestaw rdzeni zwijanych ciętych
 • Płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu
 • Walizka do przechowywania komponentów zestawu i płyty CD-ROM

Kurs EloTrain 3: Elementy półprzewodnikowe SO4206-1C

Zakres szkolenia:

 • Diody w obwodach prądu stałego i przemiennego
 • Prostowniki półfalowe i mostkowe z filtrem wygładzającym
 • Wyświetlanie charakterystyk diod na oscyloskopie
 • Diody emitujące światło (LED)
 • Fotodiody
 • Charakterystyka diodowa obwodów tranzystorowych
 • Wejście, wyjście i sterowanie charakterystyką tranzystorów
 • Tranzystory w układzie wspólnego emitera, wspólnego kolektora oraz wspólnej bazy
 • Wykorzystanie tranzystorów jako przełączników
 • Wykorzystanie tranzystorów jako przełączników z opóźnieniem
 • Charakterystyka tranzystorów polowych (FET)
 • Tranzystory polowe (FET) jako regulowane rezystory i przełączniki
 • Charakterystyka tranzystora MOSFET
 • Czujnik ściemniacza z wykorzystaniem tranzystora MOSFET
 • Charakterystyki diaków, tyrystorów i triaków
 • Wykorzystanie tyrystorów jako przełączników
 • Sterowanie fazowe realizowane za pomocą diaków i triaków
 • Charakterystyka tranzystorów jednozłączowych (UJT)
 • Emiter impulsów korzystający z tranzystorów UJT

Łączniki wtykowe 2-mm:

 • Wszystkie elementy i zwory mają pozłacane 2 mm styki
 • Obudowa wykonana z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (Makrolon)
 • Najważniejsze cechy to odporność na zarysowania, możliwość drukowania schematów obwodów w wysokiej rozdzielczości
 • Łatwa do otwarcia obudowa na potrzeby prac naprawczych

Obejmuje następujące elementy:

 • 1 x przełącznik
 • 1 x głośnik
 • 1 x lampa żarowa (żarówka)
 • 1 x dioda LED, czerwona
 • 1 x dioda LED, zielona
 • Rezystory 1x 33 Ω, 2x 100 Ω, 1×220 Ω, 1x 330 Ω, 1x 470 Ω, 1x 680 Ω, 1x 1 kΩ, 1x 2,2 kΩ, 2x 4,7 kΩ, 3x 10 kΩ, 1x 22 kΩ, 1x 47 kΩ, 1x 100 kΩ
 • 2 x potencjometr, 1 kΩ + 10 kΩ
 • 1 x kondensator 0,1 µF, 22 µF, 1x 0,47 µF
 • 1 x kondensator elektrolityczny 1 µF, 1x 10 µF
 • 6 x dioda 1N4007, 1 x dioda germanowa AA118
 • 1 x dioda Zenera 4,7 V, 2 x dioda Zenera 10 V
 • 1 x tranzystor BC547, baza lewa
 • 1 x tranzystor BD237, baza lewa
 • 1 x tranzystor polowy 2N3819
 • 1 x tranzystor jednozłączowy
 • 1 x diak, 1 x tyrystor, 1 x triak
 •  Płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu
 • Walizka do przechowywania komponentów zestawu i płyty CD-ROM

Kurs EloTrain 4: Podstawowe obwody elektroniczne SO4206-1D

Zakres szkolenia:

 • Proste obwody wzmacniające z tranzystorami bipolarnymi
 • Proste obwody wzmacniające z tranzystorami polowymi (FET)
 • Wzmacniacz dwustopniowy prądu przemiennego
 • Wzmacniacz Darlingtona
 • Wzmacniacze ze sprzężeniem emiterowym
 • Etapy zmiany fazy
 • Wzmacniacze różnicowe
 • Wzmacniacz dwustopniowy prądu stałego z tranzystorami komplementarnymi
 • Wzmacniacze przeciwsobne
 • Sprzężenie zwrotne dodatnie i ujemne
 • Generatory fali prostokątnej
 • Przełączniki progowe (przerzutnik Schmitta)
 • Multiwibratory astabilne
 • Multiwibratory monostabilne
 • Multiwibratory bistabilne (flip-flop)
 • Generatory fali piłokształtnej (generatory impulsów)
 • Generatory fali sinusoidalnej z elementami RC i LC
 • Modulatory amplitudy i demodulatory
 • Modulator częstotliwości
 • Obwody prostowników jednofazowych i trójfazowych
 • Powielacze napięcia
 • Obwody stabilizujące
 • Regulatory napięcia i prądu (liniowe)
 • Impulsowe regulatory napięcia
 • Przemienniki prądu stałego
 • Generowanie impulsów z wykorzystaniem diaków
 • Generowanie impulsów z wykorzystaniem tranzystorów jednozłączowych
 • Sterowanie fazowe realizowane za pomocą tyrystorów
 • Sterowanie fazowe realizowane za pomocą triaków
 • Sterowanie pełnookresowe z łącznikiem działającym przy napięciu zerowym
 • Łącznik działający przy napięciu stałym z tyrystorami
 • Wykorzystanie wzmacniaczy operacyjnych jako wzmacniaczy odwracających
 • Wykorzystanie wzmacniaczy operacyjnych jako wzmacniaczy nieodwracających
 • Wykorzystanie wzmacniaczy operacyjnych jako wzmacniacze różnicowe
 • Odpowiedź dynamiczna wzmacniaczy operacyjnych (wzmacniacze operacyjne)

Łączniki wtykowe 2-mm:

 • Wszystkie elementy i zwory mają pozłacane 2 mm styki
 • Obudowa wykonana z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (Makrolon)
 • Najważniejsze cechy to odporność na zarysowania, możliwość drukowania schematów obwodów w wysokiej rozdzielczości
 • Łatwa do otwarcia obudowa na potrzeby prac naprawczych

Obejmuje następujące elementy:

 • Walizka do przechowywania modułów z łącznikami wtykowymi
 • 1 płyta CD z kursem „EloTrain 4 – Podstawowe obwody elektroniczne”
 • 29 rezystorów cienkowarstwowych 10 Ω … 1 MΩ
 • 2 potencjometry, liniowe 1 kΩ … 10 kΩ
 • 11 kondensatorów 100 pF … 0,47 μF
 • 3 kondensatory elektrolityczne 1 μF … 470 μF
 • 2 cewki 10 mH … 33 mH
 • 2 cewki transformatorowe N = 300, N = 900
 • 1 rdzeń zwijany cięty (1 para)
 • 2 diody LED, zielone
 • 6 diod krzemowych 1N4007, 1 dioda germanowa AA118
 • 1 dioda Zenera 4,7 V
 • 2 tranzystory BC547, baza lewa + baza prawa
 • 2 tranzystory BD237, baza lewa + baza prawa
 • 1 tranzystor BD238, baza prawa
 • 1 tranzystor polowy 2N3819
 • 1 tranzystor jednozłączowy
 • 1 diak, 1 tyrystor, 1 triak
 • 1 wzmacniacz operacyjny
 • 1 przełącznik
 • 1 przycisk
 • 1 żarówka 15 V z gwintem E10
 • 1 głośnik

Kurs EloTrain 5: Optoelektronika SO4206-1E

Zakres szkolenia:
 • Parametry i charakterystyki diod emitujących światło (LED)
 • Sterowanie diodami LED
 • Diody LED podczerwieni
 • Czujniki optyczne
 • Fotodiody
 • Fototranzystory
 • Przesyłanie sygnałów za pomocą fotodiod i fototranzystorów
 • Optołączniki
 • Światłowody

Łączniki wtykowe 2-mm:

 • Wszystkie elementy i zwory mają pozłacane 2 mm styki
 • Obudowa wykonana z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (Makrolon)
 • Najważniejsze cechy to odporność na zarysowania, możliwość drukowania schematów obwodów w wysokiej rozdzielczości
 • Łatwa do otwarcia obudowa na potrzeby prac naprawczych

Obejmuje następujące elementy:

 • 7 rezystorów cienkowarstwowych 100 Ω …22 kΩ
 • 1 kondensator 10 μF
 • 1 tranzystor BC547, baza lewa
 • 1 dioda LED czerwona, 1 dioda LED podczerwieni
 • 1 fotodioda krzemowa, 1 fototranzystor krzemowy
 • 1 fotoelement krzemowy
 • 1 optołącznik
 • 2 osłony światłowodu + światłowód
 • 1 żarówka 15 V z gwintem E10
 • 1 głośnik, 1 przycisk
 • Płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu
 • Walizka do przechowywania zestawu komponentów i płyty CD-ROM

Kurs EloTrain 6: Wprowadzenie do techniki cyfrowej SO4206-1F

Zakres szkolenia:

 • Funkcja NOT, bramki AND i NAND
 • Bramki OR i NOR
 • Bramka XOR i XNOR
 • Sumatory jednocyfrowe i sumatory pełne
 • Układy odejmujące
 • Przetwarzanie kodu
 • Przerzutniki typu RS-NOR
 • Przerzutniki typu RS z zegarem taktującym
 • Przerzutniki typu D statyczne i dynamiczne
 • Przerzutniki typu JK
 • Przerzutniki typu JK master-slave
 • Zastosowania przerzutników

Łączniki wtykowe 2-mm:

 • Wszystkie elementy i zwory mają pozłacane 2 mm styki
 • Obudowa wykonana z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (Makrolon)
 • Najważniejsze cechy to odporność na zarysowania, możliwość drukowania schematów obwodów w wysokiej rozdzielczości
 • Łatwa do otwarcia obudowa na potrzeby prac naprawczych

Obejmuje następujące elementy:

 • 1 x przerzutnik monostabilny, 2 przerzutniki
 • 1 x 4-bitowy bufor/bramka NOT
 • 2 x bramka AND/NAND, 2 x 4 wejścia
 • 1 x bramka OR/NOR, 2 x 4 wejścia
 • 2 x bramka AND/NAND, 4 x 2 wejścia
 • 2 x bramka OR/NOR, 4 x 2 wejścia
 • 1 x bramka XOR/XNOR, 4 x 2 wejścia
 • 1 x przerzutnik JK, 2 przerzutniki
 • 1 x przerzutnik JK master-slave, 2 przerzutniki
 • 1 x sumator, 4-bitowy
 • Płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu
 • Walizka do przechowywania zestawu komponentów i płyty CD-ROM

Kurs EloTrain 7: Układy sekwencyjne SO4206-1G

Zakres szkolenia:

 • Wyświetlanie liczb dwójkowych za pomocą diod LED i na wyświetlaczach LED
 • Czterobitowy licznik asynchroniczny
 • Licznik synchroniczny
 • Licznik dziesiętny
 • Liczniki do kodów specjalnych
 • Obwody dzielników (prescalery)
 • Rejestry i rejestry przesuwne
 • Szeregowe i równoległe przesyłanie danych
 • Multipleksery i demultipleksery

Łączniki wtykowe 2-mm:

 • Wszystkie elementy i zwory mają pozłacane 2 mm styki
 • Obudowa wykonana z przezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego (Makrolon)
 • Najważniejsze cechy to odporność na zarysowania, możliwość drukowania schematów obwodów w wysokiej rozdzielczości
 • Łatwa do otwarcia obudowa na potrzeby prac naprawczych

Obejmuje następujące elementy:

 • 1 x wyświetlacz, 7-segmentowy
 • 1 x generator zegarowy
 • 1 x 4-bitowy bufor/bramka NOT
 • 2 x bramka AND/NAND, 4 x 2 wejścia
 • 1 x bramka XOR/XNOR, 4 x 2 wejścia
 • 1 x bramka AND/OR/NOT
 • 2 x przerzutnik JK, 2 przerzutniki
 • 1 x licznik, 4-bitowy
 • 1 x rejestr przesuwny, 4-bitowy, 2 rejestry
 • 1 x multiplekser, 1 z 4
 • 1 x bufor, 4-bitowy, 3-stanowy
 • Płyta CD-ROM z przeglądarką LabSoft i oprogramowaniem kursu
 • Walizka do przechowywania komponentów zestawu i płyty CD-ROM

Kurs EloTrain 8: Podstawy elektrotechniki / Technika elektroniczna w
pojazdach SO4206-1J

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do elektrotechniki (prąd, napięcie, opór elektryczny)
 • Zastosowanie prawa Ohma
 • Poznanie różnych rodzajów obwodów (szeregowe, równoległe, mieszane)
 • Dzielniki napięcia
 • Rezystory (rezystancja, fotorezystory, termistory)
 • Potencjometry
 • Diody (diody LED, diody Zenera, standardowe diody)
 • Kondensatory
 • Cewki i przekaźniki
 • Złożone podzespoły, takie jak tranzystory bipolarne i unipolarne (tranzystory polowe)

Kurs obejmuje następujące eksperymenty z zakresu motoryzacji:

 • Okablowanie układu oświetlenia
 • Układ świateł hamowania, rezystancja połączeń
 • Obwód mostkowy czujnika ciśnienia
 • Określanie temperatury silnika i wlotu powietrza
 • 6-impulsowe prostowanie prądu w alternatorze
 • Symulacja działania wskaźników za pomocą przekaźników
 • Oświetlenie wewnętrzne (wykorzystanie tranzystora jako przełącznika)
 • Konwersja prąd stały / prąd przemienny w oświetleniu dużej intensywności
 • Symulacja działania jednoiskrowej cewki zapłonowej
 • Przełączanie przez przekaźniki (tylne oświetlenie przeciwmgłowe)

Stanowisko doświadczalne EloTrain, system 2 mm SO4203-3B

doś

Dane techniczne:

 • Możliwość połączenia z interfejsem UniTrain-I
 • Podłączenie zasilania o stałych lub zmiennych parametrach poprzez gniazda 2 mm
 • Możliwość podłączenia komponentów z wtykami 2 mm
 • 70 węzłów z gniazdami: 9 x 2 mm
 • Siatka połączeń 7,5 mm dostosowana do gniazd 2 mm
 • 4 magistrale zasilania (+15 V, +5 V, -15 V, uziemienie) poprzez gniazda 2 mm
 • Zasilanie trójfazowe o zróżnicowanych parametrach
 • Ergonomia zapewniona przez moduły obudowy konsoli
 • Obciążenie styków: maks. 10 A
 • Wymiary: 358 x 275 x 85 mm (SxGxW)
 • Masa: 0,5 kg

Stanowisko doświadczalne EloTrain, system 2/4 mm

500x275

Dane techniczne:

 • Przystosowany do wtyków 2 mm oraz 4 mm
 • Zgodny z systemem DigiTrain
 • 120 profesjonalnych węzłów
 • 20 węzłów z gniazdami: 3 x 2 mm oraz 1 x 4 mm
 • 100 węzłów z gniazdami: 4 x 2 mm oraz 1 x 4 mm
 • 4 magistrale danych: 12 gniazd 2 mm oraz 12 gniazd 4 mm
 • Maksymalne natężenie: 10A
 • Wymiary: 228 x 297 x 100 mm (SxGxW)

System EloTrain z łącznikami wtykowymi 2-mm SO5146-1N

 

Zestaw przewodów pomiarowych i wtyków, system 2 mm, obejmuje:

 • 10 x przewody pomiarowe 2 mm, 15 cm, niebieskie
 • 4 x przewody pomiarowe 2 mm, 30 cm, niebieskie
 • 10 x przewody pomiarowe 2 mm, 15 cm, żółte
 • 4 x przewody pomiarowe 2 mm, 30 cm, żółte
 • 2 x przewody pomiarowe 2 mm, 45cm, czarne
 • 4 x przewody pomiarowe 2 mm, 45 cm, czerwone
 • 2 x przewody pomiarowe 2 mm, 45 cm, niebieskie
 • 2 x przewody pomiarowe 2 mm, 45 cm, żółte
 • 1 x przewody pomiarowe 4 do 2 mm, 50 cm, czarne
 • 1 x przewody pomiarowe 4 do 2 mm, 50 cm, czerwone
 • 60 x zwory 2 mm / 7,5 mm, czarne

kabelki


W przypadku pytań lub chęci otrzymania indywidualnej oferty prosimy o kontakt:

mgr. inż. Marek Grdeń

Kom: +48 728 669 711
Tel: +48 71 719 90 09
Fax: +48 71 719 90 11

Inż. ds. sprzedaży Maciej Jaworski

Kom: +48 504 940 214
Tel: +48 71 719 90 09
Fax: +48 71 719 90 11

 

 

Do Pobrania


 

pobierz

SPRAWDZ PRODUKTY W SKLEPIE INTERNETOWYM


ZOBACZ PRODUKTY W NASZYM

sklepie internetowym
zobacz produkty